วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2551

วิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและการสร้างบล็อกของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์การใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่

ไม่มีความคิดเห็น: