วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2551

ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ

เป็นวิชาท่ไม่เข้าใจและไม่สนใจเลยแต่พอมาเรียนกับอาจารย์ท่านนี้แล้วทำให้อยากเรียนภาษาอังกฤษมากเพราะการสอนของท่านไม่น่าเบื่อและมีประโยชน์ในการใช้ในชีวิตประจำวันมากำทั้งการสนทนาและการใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ตด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: